ام ابيها

محمد با خدا می گفت الهی                               همه شب آمدم پیشت گدايی

دراین دنیای قهر آلود ز دختر

مرا او از پسر آید خوشتر

بیامد فاطمه از عرش پایین

بخواندند بر دو گوش او یاسین

پیامبر را سراسر شور بر پاست

بله امشب سروری بر دل ماست

خدیجه از نگاهش اشک جاریست

ببار تا در وجودت ابر باقی است

همه عالم ز امشب پا بر جاست

بله این فاطمه ام ابیهاست

زهرا اگر هیچم ولی مهر تو دارم

بیا دستی بکش بر چشم تارم

بگیر دست مرا تو کن وساطت

ببخشایید مرا کردم سماتت

بله امشب که روز مادر هاست

خدا هم از گناهان همه کاست

ای گل یاس محمد، ای زهرا

شده امشب ز دلها شور بر پا

بیا امشب تو بر ما نظر انداز

در فردوس به پای تو شود باز

بهشت هم زیر پای مادران است

چون عاشقترین خلق جهان است

ز دیده اشک ریزم ای مادر

تو را از این جهان بینم فراتر

در آخر به شما هم تبریک گویم دختران

وصف سخت است شعر گویم همچنان

/ 1 نظر / 19 بازدید
رهگذر

سلام خوبی من يادت رفته می دونی چند روزه به من سر نزدی