پادشه خوبان

علی ای مولای من، پادشه دنيای من

علی ای هستی من، فکر منو رويای من

نور تو در دل من، ای ياور غمهای من

عشق تو در قلب من، ای سرور تنهای من

/ 1 نظر / 45 بازدید
محيا

يا علی مددی کن